Personlig service​

Eksisteret siden 1985​

Elektriker med tilfredsgaranti​

Privat​

Er varmepumpe noget for dig?

Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie eller el og bor i et område uden fjernvarme.

Fakta om varmepumper

Varmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Læs fakta om varmepumper her.

Sådan fungerer varmepumpen

Varmepumper flytter energi fra omgivelserne til husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft eller jord og overfører den til radiatorer eller gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.

I varmepumpen foregår overførslen af energi ved, at et kølemiddel skiftevis fordamper og kondenserer. Processen svarer til den, der foregår i et køleskab - med den forskel, at en varmepumpe fører energi ind dit hus, mens et køleskab fører energi ud af skabet.

Radiatorer/gulvvarme

Både jordvarmepumpe og luft til vand-varmepumpe kræver et vandbårent system til opvarmning af huset, dvs. enten radiatorer eller gulvvarme.

Vandets temperatur i et varmepumpesystem er lavere end et system med f.eks. oliefyr. Derfor skal varmen afgives fra store varmeflader for at fungere optimalt. Gulvvarme er derfor ideelt til varmepumper. Hvis huset har radiatorer, skal de være ret store for at få det bedste ud af en varmepumpe.

Få installatøren til at tjekke, om dine radiatorer er store nok til at udnytte varmepumpen optimalt. Hvis de ikke er det, vil dit behov for supplerende varme, f.eks. elvarme, stige, og økonomien bliver dermed forringet.

Varmt brugsvand

Jordvarmepumpe og luft til vand-varmepumper kan begge levere varmt brugsvand. Du kan få installeret en buffertank til det varme brugsvand. Den vil reducere behovet for supplerende el i varmtvandsbeholderen og gøre driften af varmepumpen mere energieffektiv.

Elpatron

Varmepumpesystemet har en indbygget elpatron, som slår til, når varmepumpen ikke kan følge med. I de situationer vil varmepumpen have et højere elforbrug end normalt.

Elpatronenen er i brug, når:

  • varmepumpen ikke kan følge med varmebehovet. Det vil typisk være i meget kolde vintermåneder, eller hvis din varmepumpe er for lille i forhold til huset.
  • du bruger mere varmt brugsvand end normalt.

Behovsstyring

Behovsstyring kaldes også frekvensstyring eller modulering. Varmepumper med behovsstyring er dyrere, men mere effektive i drift og holder længere.

Ydelse

Varmepumpens størrelse eller ydelse angives i kW. Det er udtryk for det varmebehov, som pumpen skal dække.

Jo større hus, jo mindre isolering og jo flere mennesker, der bruger varmt vand, desto højere ydelse skal varmepumpen have for at dække behovet. Til at bestemme varmepumpens ydelse til netop dit hus, kræver det en installatør, der er uddannet på området.


Effektivitet angives i SCOP

SCOP viser, hvor meget el pumpen bruger til drift i forhold til hvor meget varme, den leverer. Jo højere SCOP, jo mere effektiv er pumpen. SCOP 4 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit over hele fyringssæsonen producerer 4 kWh varme for hver gang, den bruger 1 kWh el.

Der er forskel på effektiviteten alt efter, om varmepumpen leverer til radiatorer eller gulvvarme. Radiatorer har lidt mindre overflade at afgive varmen fra, og det gør effektiviteten lidt lavere end for gulvvarme.

Effektiviteten af luft til luft-varmepumper kan ikke sammenlignes direkte med jordvarmepumper eller luft til vand-varmepumper, fordi luft til luft-varmepumper ikke producerer varmt brugsvand.

Kilde: sparenergi.dk

Følg os på Facebook

​Har du lyst til at se mere af vores hverdag?
​Så følg med på Facebook, hvor vi deler ud dagligdagen her hos Agerbæk El-Service ApS.

Rikke

"Super service, og altid skarp på prisen. Levering når det passer os. Det er ikke sidste gang vi bestiller hos jer. Endnu en gang tak."

Thomas

"Super service og rigtig dygtige."

Agerbæk El-Service ApSNørremarken 1. 6753 Agerbæk • Telefon: 75196200  • butik@agerbaekel.dk   • CVR: 10562880